Aktuelt

Personale information

Erik Knudsen går på pension og har sidste arbejdsdag d. 24.02.2022

Elise Vaaben Bojsen kommer tilbage som uddannelseslæge i Ringkøbing Lægehus. Hun starter igen d. 08.08.2022. Hun skal hos os i 6 måneder.