Lægerne


Erik Knudsen (f. 1955)

Speciallæge i Alm. Medicin

Ole Thorup Lauridsen (f. 1966)

Speciallæge i Alm. Medicin

Annette Arensbak (f. 1971)

Speciallæge i Alm. Medicin

Avijâja Kleist (f. 1968)

Speciallæge i Alm. Medicin

Astrid Just Nielsen starter som uddannelseslæge d. 01.08.2020 og har sidste dag d. 22.01.2021.

Elise Vaaben Bojsen ansat som uddannelseslæge i Ringkøbing Lægehus. Elise er i en længere periode ansat på sygehuset, men vil være i Ringkøbing Lægehus 1 dag om måneden.

Personale


Anita Malene Stampe

Sygeplejerske

Pia Bo Skaaning

Sygeplejerske

Anna Josephsen

Sygeplejerske

Lone Vesterbæk Knudsen

Bioanalytiker

Bente Svejstrup Elgaard

Bioanalytiker

Helle Pedersen

Lægesekretær

Hanne Nørgaard

Lægesekretær

Helle Frank Sunesen

Lægesekretær

Annie Hadbjerg

Lægesekretær